Milyen gyakran emlékszel az álmaidra? Volt már rémálmod?

Browsing responses (1)

Álmaim

Igen, általábab elmékek az álmaimra. Gyakran furcsak és abszurdabbak, mint a David Lynch filmjei. Tartalmaznak természetfeletti elemeket és cselekményeik nem logikusak — de természetüknél fogva, az álmok nem logikusak, ugye? Álmaimben, látom a dolgokot és embereket, amik/akik belém keltettem benyomást. Látom a félelmeimet és vágyaimat is. Így gondolom, hogy álmok személyes nyelvek. Ezek a nyelvek szólik magunkról, azért, ezek egy jó mód, hogy megismerjük magunkt. Persze, az álmok nyelve mindenként eltérő, mert minden simbólumnak lehet egy eltérő jelentése az álmodónként. A legtöbb álmom szépek, de már rémálmaim voltak. Egyszer, álmodtam erről, hogy kigyók mindenhonnan enged marták. Néhányszor, sőt álmodtam saját halálomról! Talán agyam furcsa… de alkot érdekes álmokat, ezért minden rendben! ========== Yes, I usually remember my dreams. They often are weird and more absurd than David Lynch's movies. They feature fantastic, supernatural elements and their scenarios aren't logical — but by nature, dreams aren't logical, are they? In my dreams, see the things and people that left an impression on me. I also see my fears and desires. I think dreams are personal languages. These dreams are about ourselves, and so, they're a good way to know ourselves. Of course, the language of dream is different for everyone, because a same symbol will mean something different for every dreamer. Most of my dreams are beautiful, but I've already had nightmares. Once, I dreamt snakes coming from everywhere were biting me! A few times, I even dreamt of my own death! Maybe I've got a weird brain... but it makes interesting dream, so that's fine by me!

  • Monsieur_Elephant
  • Feb. 17, 2023
  • 1
Why not write a response in your studying language? We believe in you.
Popular correctors
View all