Go back to journals

Vad är mänsklighetens värsta misstag?...

leappleeater 0 · July 10

Target Language - Swedish

Innan jag fortsätter vill jag tillägga att argumentet jag ska framföra inte är helt vattentätt och jag håller inte helt och hållet med det, men det är intressant att grubbla över vad som kunde ha skett ifall mänskligheten inte uppfann jordbruket.

Jordbrukets ankomst för ungefär 12000 år sedan innebar troligen den största förändringen i människans livsstil och beteende någonsin, även med den industriella revolutionen några tusen år senare i beaktande. Innan vi satte oss ner i bestående bosättningar och lärde oss konsten att tämja majs och får levde vi korta liv i mindre grupper. Grupperna bestod av inte fler än hundra personer där vissa hade uppgiften att jaga byta och andra samlade nötter och andra gröda som växte i trakten där gruppen passerade förbi. Livet var inte smärtfritt - det är inte det argumentet jag framför - men forskarna har argumenterat att vår evolutionära historien och vår nuvarande anatomi byggdes för livet som samlare och jägare, inte för kontorsjobb där vi ämnas utföra en enda uppgift resten av livet.

Förändringarna som skedde när mänskligheten bestämde sig att leva på en plats var verkligen större än man förväntar sig. Den främsta förändringen var förmågan att odla växter så att stora bosättningar med tusentals individer kunde byggas på en enda plats, vanligen intill en flod, och med det framkom den första samhällsförändringen: stratifiering. Nu när man inte behövde oroa sig över att jaga byta eller samla nötter dygnet runt kunde man istället ha mer specifika uppgifter - snickare, smidare, etc - men för att samhället inte skulle falla sönder behövde starka ledare för att regera och lägre klasser för att lyda. Det var direkt motsatsen till den relativt jämlikt samhälle bara några tusen år tidigare.

Högre befolkningar också innebar högre täthet i de nya storstäderna, och det underlättade allvarliga sjukdomar att kunna sprida sig med högre hastighet än i glasbefolkade landområden. Men det var inte bara människor som smittades med sjukdomar. De flesta civilisationer livnärde sig med en enda (eller få) grödan för att äta och sälja, och bristen på ekologiskt mångfald gjorde människor svagare (som var vana vid olika sorters mat. Forskning pekar på att samlare i dagens Grekland var några centimeter längre än deras civiliserade kusiner) och möjligheten större att en sjukdom kunde döda alla mat i en hel region.

Hittills har vi i de “utvecklade” nationerna löst många av de här problemen, men de flesta skar då djupt att det är svårt att skilja problemen från själva samhället. Jag säger inte att det hade blivit bättre om jordbruket inte uppfanns, men det är något som är intressant att fundera på.


Sign in to make corrections or write comments.

Correction 1 / 1
Lekadan 0 July 13, 2021
Vad är mänsklighetens värsta misstag?...

Vad är mänsklighetens största misstag?...

Innan jag fortsätter vill jag tillägga att argumentet jag ska framföra inte är helt vattentätt och jag håller inte helt och hållet med det, men det är intressant att grubbla över vad som kunde ha skett ifall mänskligheten inte uppfann jordbruket.

Innan jag fortsätter vill jag tillägga att argumentet jag ska framföra inte är helt vattentätt och jag håller inte helt och hållet med deom allt, men det är intressant att grubbla över vad som kunde ha skett ifallom mänskligheten inte hade uppfaunnit jordbruket.

Jordbrukets ankomst för ungefär 12000 år sedan innebar troligen den största förändringen i människans livsstil och beteende någonsin, även med den industriella revolutionen några tusen år senare i beaktande.

Jordbrukets anuppkomst för ungefär tolvtusen/12000 år sedan innebar troligen den största förändringen i människans livsstil och beteende någonsin, även med den industriella revolutionen några tusen år senare i beaktande.

Innan vi satte oss ner i bestående bosättningar och lärde oss konsten att tämja majs och får levde vi korta liv i mindre grupper.

Innan vi sattelog oss ner i beståendefasta bosättningar och lärde oss konsten att tämjanvända majs och tämja får levde vi korta liv i mindre grupper.

”… levde vi korta liv i mindre grupper” är OK men kanske skulle jag hellre säga
… levde vi i mindre grupper och vi blev inte så gamla.
Grupperna bestod av inte fler än hundra personer där vissa hade uppgiften att jaga byta och andra samlade nötter och andra gröda som växte i trakten där gruppen passerade förbi.

Grupperna bestod av inte fler än hundra personer där vissa hade uppgiften att jaga (bytaen) och andra samlade nötter och andra gröda som växte i trakten där gruppen passerade förbi.

Verbet ”jaga” säger i sig själv hämta hem byten därför skulle ”byten” kunna utelämnas.
Alternativ formulering:
Grupperna bestod av ett hundratal personer där alla hade olika uppgifter. Vissa jagade, andra samlade nötter och några gröda som växte i trakten där man för tillfället befann sig.
Livet var inte smärtfritt - det är inte det argumentet jag framför - men forskarna har argumenterat att vår evolutionära historien och vår nuvarande anatomi byggdes för livet som samlare och jägare, inte för kontorsjobb där vi ämnas utföra en enda uppgift resten av livet.

Livet var inte smärtfritt -, det är inte det argumentet jag framför - men forskarna har argumenteratjag vill säga, men forskarna säger att vår evolutionära historiena och vår nuvarande anatomi skapades/byggdes för livet som samlare och jägare, inte för kontorsjobb där vi ämnförväntas utföra en enda uppgift resten av livet.

  • Correction Type:
  • Stylistic
Förändringarna som skedde när mänskligheten bestämde sig att leva på en plats var verkligen större än man förväntar sig.

Förändringarna som skedde när mänskligheten bestämde sig för att leva på en fast plats var verkligen större än man kunnat förväntar sig.

Den främsta förändringen var förmågan att odla växter så att stora bosättningar med tusentals individer kunde byggas på en enda plats, vanligen intill en flod, och med det framkom den första samhällsförändringen: stratifiering.

Den främsta förändringen var förmågan att odla växter så att stora bosättningar med tusentals individer kunde byggas på en enda plats, vanligen intill en flod, och med det framuppkom den första samhällsförändringen: stratifiering.

Alternativ:
… vanligen i närheten av en flod
Nu när man inte behövde oroa sig över att jaga byta eller samla nötter dygnet runt kunde man istället ha mer specifika uppgifter - snickare, smidare, etc - men för att samhället inte skulle falla sönder behövde starka ledare för att regera och lägre klasser för att lyda.

Nu när man inte behövde oroa sig över att jaga byta eller samla nötter dygnet runt kunde man istället ha mer specifika uppgifter - snickare, smidare, etc -som t ex snickra eller smida, men för att samhället inte skulle falla sönder behövdes starka ledare för att som styrde/regerade och lägre klasser för attsom lydade.

Alternativ att ange yrkesrollerna istället för aktiviteter
”… som t ex att vara snickare eller smed”
Det var direkt motsatsen till den relativt jämlikt samhälle bara några tusen år tidigare.

Det var en direkt motsatsen till dent relativt jämlikta samhälle barat några tusen år tidigare.

Högre befolkningar också innebar högre täthet i de nya storstäderna, och det underlättade allvarliga sjukdomar att kunna sprida sig med högre hastighet än i glasbefolkade landområden.

Högre befolkningar också innebar högre täthet i de nya storstäderna, och det underlättade även för allvarliga sjukdomar att spridas/kunna sprida sigs med högre hastighet än i glaesbefolkade landområden.

Lite osäker på vad som menas med ”högre befolkningar”, gissar att du menar mycket folk samlade på ett begränsat område.
Men det var inte bara människor som smittades med sjukdomar.

Men det var inte bara människor som smittades medav sjukdomar.

De flesta civilisationer livnärde sig med en enda (eller få) grödan för att äta och sälja, och bristen på ekologiskt mångfald gjorde människor svagare (som var vana vid olika sorters mat. Forskning pekar på att samlare i dagens Grekland var några centimeter längre än deras civiliserade kusiner) och möjligheten större att en sjukdom kunde döda alla mat i en hel region.

De flesta civilisationer livnärde sig med en enda (eller få) grödanor för att äta och sälja, och b. Bristen på ekologiskt mångfald gjorde att människor svagare (somom annars varit vana vid olika sorters mat svagare. Forskning pekar på att samlare i dagens Grekland var några centimeter längre än deras civiliserade ättlingar/kusiner) och möjligheten större att en sjukdom kunde dödförstöra alla mat i en hel region.

Alternativ:
”… och det var större chans att en sjukdom kunde förstöra all mat i en hel region.”
Jag säger inte att det hade blivit bättre om jordbruket inte uppfanns, men det är något som är intressant att fundera på.

Jag säger inte att det hade blivit bättre om jordbruket inte uppfanns,hade funnits men det är (ändå) något som är intressant att fundera på.

Overall feedback & comment:

👍. Intressant innehåll och genomgående mycket bra svenska.
Comment added on 07/13/2021