r
rejectionwarrior

Apr 12

Swedish

1 min read

Dag 11 (av 30) - Mina korrigeringar

How do you use your corrections to study? Do you rewrite your journal on paper? Make flashcards of the words you learned? The entire sentence?

Jag har inte riktigt använt mina korrigeringar för att studera. Mitt mål för den här månaden är att bara bygga en vana att skriva på både spanska och svenska varje dag, tack vare utmaningen. Kanske nästa månad kommer jag att granska alla korrigeringar jag fick på månadens poster och svara på samma frågor på ett bättre sätt.

I have not really been using my corrections to study. My goal for this month is to just build a habit of writing in both Spanish and Swedish every day, thanks to the challenge. Perhaps next month I'll review all the corrections I received on this month's entries and answer the same questions in a better way.

Corrections (1)

Format

    Reply
    Reply
    Reply
    Reply

Two or more people need to make corrections in order for the corrections to be grouped.

You need LangCorrect Premium to access this feature. Upgrade

About the author

r
rejectionwarrior

Languages

  • English Hindi Punjabi
  • Swedish Spanish
Follow