Go back to journals

მდინარე და ზღვა

#ქართული

Alexerdman 65 · Sept. 18

Target Language - Georgian

Მე ვმუშაობ და ვსწავლობ. Ზმნა ცურია.
Მდინარის ცყარო ცივია. Მდინარე კვეყანაში მიდის. Მიდის მოდის.


Sign in to make corrections or write comments.