f
frannie_

Last online Jan. 22, 2023

Member since 2022

Languages

  • English
  • Tagalog Spanish

Highlights

  • 0.77 correction ratio
  • 3182 corrections made
  • 4148 corrections received

About me

hello, my name is Fran 😁 I am learning Spanish. If you happen to see this and correct my another one of my journals or so I will do the same for you 😎😎 let's get better together!

hola, me llamo Fran 😁 estoy aprendiendo el español. Si ves este mensaje y me haces el favor de corregir otros diarios que escriba, haré lo propio contigo. ¡Mejoremos juntos!

hello, ang pangalan ko ay fran at nag-aaral ako ng tagalog. Kung sakaling makita mo ito at itama ang aking isa pa sa aking mga journal o kaya ay gagawin ko rin ito para sa iyo. pagbutihin pa natin!

Pinned journals (0)

541 contributions this year