profile
frannie_

Last online April 18, 2023

Member since 2022

Languages

  • English
  • Spanish Tagalog

Highlights

  • 0.81 correction ratio
  • 3767 corrections made
  • 4623 corrections received

About me

<p>hello, my name is Fran 😁 I am learning Spanish. If you happen to see this and correct my another one of my journals or so I will do the same for you 😎😎 let's get better together!</p> <p>hola, me llamo Fran 😁 estoy aprendiendo el espa&ntilde;ol.&nbsp;Si ves este mensaje y me haces el favor de corregir otros diarios que escriba, har&eacute; lo propio contigo. &iexcl;Mejoremos juntos!</p> <p><span>hello, ang pangalan ko ay fran at nag-aaral ako ng tagalog. Kung sakaling makita mo ito at itama ang aking isa pa sa aking mga journal o kaya ay gagawin ko rin ito para sa iyo. pagbutihin pa natin!</span></p>

1143 contributions this year